metodyka

Metodyczne zarządzanie projektami zapewnienia nadzorowaną realizację projektów.

Gwarantuje dostarczenie w wymaganym terminie i w ramach wyznaczonego budżetu produktu końcowego projektu spełniającego założone kryteria jakości.

Badania przeprowadzone w amerykańskich przedsiębiorstwach zarządzanych projektowo dowodzą, że wdrożenie metodyki zarządzania projektami przynosi rezultaty dla całej organizacji i jej pozycji rynkowej.

Zarządzane projektowo organizacje są bardziej konkurencyjne gdyż:

  • skracają czas wprowadzenia nowych produktów na rynek,
  • są bardziej przewidywalne dla klienta (w zakresie terminu i jakości), a poprzez usprawnienie procesu mogą być również konkurencyjne cenowo,
  • organizacja pracy w organizacji zarządzanej projektowo sprzyja innowacyjności i zgłaszaniu nowych pomysłów,
  • firmy, w których wdrożono metodykę, mają wypracowane plany działania: szybciej się uczą, gromadzą wiedzę i potrafią z niej korzystać co z kolei ma wpływ na czas i koszty prowadzonych projektów,
  • optymalnie wykorzystują zasoby: pracowników oraz zasoby materialne,
  • sprawniej planują i kontrolują proces budżetowania w przedsiębiorstwie oraz potrafią precyzyjnie przypisać koszty w systemach finansowo-księgowych do konkretnych przedsięwzięć.

Źródło: