geokonsulting

geokonsulting – doradztwo w zakresie projektów geoinformacyjnych

  • przygotowanie projektu – studium wykonalności (uzasadnienie biznesowe, SIWZ, Warunki Techniczne)
  • inicjowanie projektu
  • wsparcie – organizacja i prowadzenie biura projektu
  • nadzór nad realizacją projektu