usługi geodezyjne

usługi geodezyjne

  • podziały, rozgraniczenia i mapy do celów prawnych
  • mapy do celów projektowych
  • pomiary realizacyjne
  • pomiary inwentaryzacyjne
  • specjalistyczne pomiary inżynierskie
  • pozyskanie i opracowanie dowolnych danych geoprzestrzennych