oferta

zarządzanie projektami – wdrażanie systemu Blue Ant

 • audyt przedwdrożeniowy
 • instalacja i konfiguracja systemu
 • rozruch systemu – załadowanie danych startowych i customizacja do organizacji Klienta
 • szkolenia użytkowników
 • warsztaty follow-up
 • serwis maintenance

geokonsulting – doradztwo w zakresie projektów geoinformacyjnych

 • przygotowanie projektu – studium wykonalności (uzasadnienie biznesowe, SIWZ, Warunki Techniczne)
 • inicjowanie projektu
 • wsparcie – organizacja i prowadzenie biura projektu
 • nadzór nad realizacją projektu

usługi geodezyjne

 • podziały, rozgraniczenia i mapy do celów prawnych
 • mapy do celów projektowych
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary inwentaryzacyjne
 • specjalistyczne pomiary inżynierskie
 • pozyskanie i opracowanie dowolnych danych geoprzestrzennych