o nas

 

Pomagamy naszym Klientom dostrzec korzyści, jakie w procesie

podejmowania decyzji biznesowych daje aktualna i wiarygodna informacja.

Zajmujemy się geoinformacją oraz zarządzaniem projektami. Sami realizujemy projekty geoinformacyjne, ale również świadczymy usługi konsultingowe, które obejmują m.in.: przygotowanie projektu, inicjowanie projektu, wsparcie – organizacja i prowadzenie biura projektu, nadzór nad realizacją projektu. Usługi te świadczymy zarówno na rzecz Klienta/Użytkownika jak i Wykonawcy/Dostawcy. W zarządzaniu projektami praktykujemy metodykę PRINCE2 oraz wykorzystujemy system Blue Ant.

Klient

Świadczyć usługi na miarę potrzeb i możliwości Klienta.

Pracownicy

Stworzyć takie środowisko pracy, w którym świadomość wartości wykonywanej pracy daje satysfakcję a poczucie bycia członkiem zespołu jest nie mniej ważne od nagrody finansowej.

Dostawcy/Partnerzy

Poprzez współpracę tworzyć wartości dodane takie jak – uczciwość, zaufanie, lojalność.

Jesteśmy profesjonalistami

− posiadamy wiedzę i mamy praktykę

− potrafimy łączyć wiedzę z umiejętnościami

− jesteśmy gotowi do działania

Praktykujemy zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 przy wsparciu systemu Blue Ant

− certyfikat PRINCE2 Foundation

− certyfikat Trenera Systemu Blue Ant

Jesteśmy fachowcami w dziedzinie geoinformacji

– wśród członków zespołu mamy osoby posiadające:

− wykształcenie geoinformatyczne

− geodezyjne uprawnienia zawodowe